OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe kako bi Kupac prije sklapanja kupoprodajnog ugovora na daljinu bio obaviješten na jasan i razumljiv način o nizu okolnosti koje su bitne za zaključenje, izvršavanje te raskid istog. Navedene okolnosti se odnose na korištenje Internet trgovine Prodavatelja, uvjete kupnje, proizvode i cijene, uvjete plaćanja, uvjete dostave, obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača, uvjete prava odustajanja od trgovine i povrat sredstava, odgovornosti za materijalne nedostatke, online rješavanje sporova i ostale informacije u sklopu navedenih kategorija.
Opći uvjeti poslovanja koriste se kao preduvjet kupoprodajnog ugovora sklopljenog na daljinu, te ih je Kupac,a prije potvrđivanja narudžbe sa željenim proizvodima i po navedenim cijenama, dužan prihvatiti čime se smatra da je s istima upoznat i suglasan. Ako Kupac sukladno spomenutim izmjenama i dalje nastavi koristiti Internet trgovinu Prodavatelja, isto će podrazumijevati da je Kupac s navedenim izmjenama upoznat i suglasan te da ih kao takve prihvaća.

Prodavatelj je ovlašten te zadržava pravo, u svakom trenutku,a bez prethodne najave Kupcu, mijenjati sadržaj Općih uvjeta poslovanja kao i promjene sadržaja na Internet trgovini,a vezanih uz asortiman proizvoda, cijene kao i druge podatke uključene u sadržaj same Internet trgovine. Prodavatelj također zadržava pravo, u svakom trenutku ograničenja ili prestanka prodavanja određenog/ih proizvoda ili pružanja određene/ih usluga i može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određene/ih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja. Kupac u svakom trenutku može preuzete opće uvjete poslovanja u PDF formatu ovdje.

OSNOVNI POJMOVI KORIŠTENI U OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA
PRODAVATELJ I INTERNET TRGOVINA PRODAVATELJA
Prodavatelj i nositelj svih navedenih prava iz Općih uvjeta poslovanja na domeni slikusvoju.com je trgovačko društvo D-COLOR d.o.o. za trgovinu i usluge koji putem svoje Internet stranice www.slikusvoju.com u nastavku Internet trgovine nastupa u svoje ime te pruža uslugu prodaje i dostave proizvoda.

PODACI O PRODAVATELJU
D-COLOR d.o.o. za trgovinu i usluge
Adresa: Mala Švarča 185, 47000 Karlovac, Hrvatska
Telefon/telefax: 047/715-523
E-mail: info@slikusvoju.com
Porezni broj: HR51598822308
Matični broj: 2649527
OIB: 51598822308
Glavna djelatnost: NKD2007 1812 – Ostalo tiskanje
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Karlovcu / broj / Tt-10/322-2
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti isplaćen u novcu
Direktorica: Duška Drvodelić
Žiro račun u Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR1823400091110461046
HR64 2340091000000013
Devizni račun u Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR1823400091110461046; SWIFT PBZGHR2X
Žiro račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR3224020061100792700
Žiro račun u Addiko banke
IBAN: HR0425000091101503179

KUPAC I KORISNIK
Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja,a nakon pregleda ponude proizvoda Prodavatelja donosi odluku o kupnji proizvoda i korištenju usluga, na način kako je uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja dobiva sve potrebne informacije o ponudi proizvoda Prodavatelja te na temelju njih donosi ili ne donosi odluku o kupnji proizvoda i korištenju usluga, na način kako je uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE PRODAVATELJA
Internet trgovina Prodavatelja može se koristiti za osobnu upotrebu Kupca ili Korisnika bez ikakvih naznaka za korištenje,,a prema Općim uvjetima poslovanja Prodavatelja. Upotreba navedene Internet trgovine se ne naplaćuje od strane Prodavatelja, dok se za pristup internetu i korištenju prijenosa podataka, te naknadama za pružanje usluga istih treba obratiti pružatelju navedenih usluga. Prije samog korištenja Internet trgovine Kupac ili Korisnik bi trebao pažljivo pročitati sve navedene uvjete u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda ili dobivanja informacija o istima iz razloga jer će se korištenje Internet trgovine smatrati da je Kupac u svakom trenutku upoznat s navedenim Općim uvjetima poslovanja te da iste razumije i prihvaća. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za posljedice koje mogu proizaći iz nepoznavanja i ne postupanja u skladu s navedenim Općim uvjetima poslovanja čime Kupac u potpunosti snosi odgovornost. Ako Kupac nije suglasan i ne prihvaća navedene Opće uvjete poslovanja Prodavatelja tada isti ima pravo ne koristiti Internet trgovinu Prodavatelja niti u svrhu kupnje proizvoda niti za pribavljanje informacije o istim.
Prodavatelj također nije odgovoran ni za kakvu štetu koja se može dogoditi Kupcu na uređajima koji mu omogućuju pristup i upotrebu sadržaja Internet trgovine kao i podacima koji se na istim uređajima pohranjuju ako je šteta nastala uslijed protuprovalnih radnji trećih osoba, računalnih virusa te ostalih slučajeva na koje Prodavatelj ne može utjecati niti je s istima suglasan. Prodavatelj nije odgovoran ni za eventualnu privremenu nedostupnost ili dostupnost Internet trgovine u potpunom ili ograničenom opsegu ili bilo koje druge platforme Prodavatelja,a uzrokovanu problemima tehničke prirode. Korisnici Internet trgovine dužni su prilikom svake posjete Internet trgovine pregledati sadržaj iste dok svako postupanje suprotno navedenom oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
Prodavatelj daje pravo Kupcima da sav sadržaj i usluge koji se nalaze u sklopu Internet trgovine koristi isključivo za osobne potrebe te u nekomercijalne svrhe. Isto se odnosi na korištenje objavljenih podataka, informacija, tekstova, fotografija, grafika i sveg ostalog sadržaja koji sačinjavaju Internet trgovinu. Prodavatelj zadržava osobno pravo da dozvoli objavljivanje bilo kojeg djela sadržaja Internet trgovine trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora kojim se uređuju prava i obveze Prodavatelja i treće osobe koji će objaviti navedeno. Pri kupnji bilo kojeg od proizvoda,a koji se nalazi u sklopu Internet trgovine,,a koja je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva Prodavatelja, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenje i objavljivanja navedenog.
Sadržaj koji se nalazi ili prikazuje u sklopu Internet trgovine ne smije se mijenjati, reproducirati, distribuirati, prodavati, koristiti na drugim Web stranicama i/ili Internet trgovinama ili koristiti na bilo koji način koji je suprotan navedenim Općim uvjetima poslovanja. Svako suprotno korištenje sadržaja Internet trgovine koje nije u skladu s Općim uvjetima poslovanja ili neovlašteno korištenje vizualnog identiteta Prodavatelja smatrat će se neovlaštenim, nedopuštenim ili nezakonitim zbog čega Prodavatelj ima pravo potraživati naknadu štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv Kupca zbog korištenja sadržaja na navedeni način.

UVJETI KUPNJE
Prodavatelj putem svoje Internet trgovine omogućuje kupnju proizvoda i dostavu istih na području Republike Hrvatske. Uvjetima kupnje uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja te kao takvi predstavljaju osnovu za sklapanjem kupoprodajnog ugovora. Isti su u svakom trenutku dostupni za čitanje na Internet stranici Prodavatelja,,a prije same kupnje željenih proizvoda te se kupnjom proizvoda smatra da ih je kupac pročitao, da ih razumije, s njima se slaže te ih sukladno tome prihvaća kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Uvjeti kupnje nalaze se u sklopu Općih uvjeta poslovanja koji se u svakom trenutku mogu preuzeti u PDF formatu ovdje.
Kupnja proizvoda putem Internet trgovine Prodavatelja odobrena je isključivo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama. Kupoprodajni ugovor u ime i za račun maloljetne i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti jedino i isključivo njihovi skrbnici ili zakonski zastupnici dok djelomično poslovno sposobne osobe kupoprodajni ugovor mogu sklopiti jedino i isključivo uz suglasnost njihovog skrbnika ili zakonskog zastupnika. Ako Kupac prilikom kupnje sklapa kupoprodajni ugovor bez da je postupio po navedenoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost niti je dužan Kupcu nadoknaditi novčani iznos štete koja je prouzročena zato što nisu pročitani Opći uvjeti poslovanja te su iste izvan dužnosti i mogućnosti Prodavatelja. Prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu Kupci su dužni dati važeće, točne i potpune podatke dok suprotno Prodavatelj ima potpuno pravo uskratiti daljnji pristup i/ili kupnju i korištenje svih ili dijela usluga koje nudi putem svoje Internet trgovine.
Naručivanje proizvoda putem Internet trgovine Prodavatelja moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu dok se isporuka navedenih vrši sukladno navedenim odredbama Uvjeta dostave. Kupnja putem Internet trgovine Prodavatelja ne zahtijeva registraciju Kupca što mu omogućuje da istu obavi kao neregistrirani Kupac čime upisani podaci vrijede samo za trenutačnu kupnju što znači da će prilikom svake nove narudžbe podatke trebati ponovno upisivati. Sukladno navedenom njegovi podaci se neće pamtiti i neće biti dostupni u Internet pregledniku prilikom sljedeće kupnje. Proizvodi Prodavatelja naručuju se tako da Kupac odabere proizvode koji se nalaze u sklopu ponude Internet trgovine Prodavatelja te ih doda u „Košaricu“. Putem „Košarice“ Kupac samostalno donosi odluku hoće li sadržane proizvode kupiti ili ne. Ako se isti odluči za naručivanje proizvoda iz „Košarice“ isto zaključuje popunjavanjem elektronskog obrasca te izborom načina plaćanja.
U trenutku kada se narudžba potvrdi od strane Kupca, isti odabire daljnji način plaćanja. Kupoprodajni ugovor između Kupca i Prodavatelja sklapa se u trenutku plaćanja Kupca sukladno navedenim načinima plaćanja Prodavatelja.
Proizvodi koji se nalaze u sklopu Internet trgovine Prodavatelja predstavljaju sve proizvode koje Kupac može kupiti putem online kupnje ili o istima dobiti navedene informacije. Svaki proizvod vrednuje se po maloprodajnoj cijeni koja je navedena uz isti te je izražena u pojedinačno valuti Prodavatelja – kuni s pripadajućim PDV-om.

PROIZVODI I CIJENE
Sve fotografije proizvoda na Internet trgovini Prodavatelja ilustrativne su prirode što podrazumijeva da iste ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati kupljenim proizvodima od strane Kupca (pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu Kupca što dovodi do možebitnih razlika u boji proizvoda koje Kupac vidi na svom zaslonu, razlike u percipiranju proizvoda u prostoru Kupca i dr.). Podaci o proizvodima (opisi, cijene, načini postavljanja i dr.) podložni su bugovima i tehničkim nepravilnostima u radu aplikacije čime može doći do pogrešaka u tipografiji, prikazu fotografija i sl. Navedeni neskladi između proizvoda koji su prikazani na fotografijama i onih isporučenih ne predstavljaju nedostatak na proizvodu te se kao takvi ne uzimaju u obzir prilikom reklamacije. Ako proizvod koji je dobavljiv od strane Prodavača značajno i vidno odstupa od proizvoda traženih karakteristika, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca te postupiti prema daljnjem dogovoru s istim.
Korištenjem mogućnosti izrade vlastitih proizvoda koje putem svoje Internet trgovine omogućuje Prodavatelj, Kupac jamči da raspolaže svim pravima iz kojih proizlazi ovlaštenje za tiskanje dostavljenog grafičkog materijala te u potpunosti preuzima obvezu i odgovornost da otkloni bilo kakav eventualni zahtjev treće osobe vezano uz naručeno tiskanje. Kupac jamči da je u odnosu na djela za koja je potrebno označiti osobu autora pribavio izričitu izjavu autora da isti ne želi biti naveden kao takav te da je u slučajevima mijenjanja autorskog djela ishodio odobrenje za takvo mijenjanje. Prodavatelj u svakom trenutku zadržava pravo odbiti izradu i dostavu dostavljenog grafičkog materijala koji se smatra neprikladnim, nepristojnim, uznemirujućim, prijetećim, uvredljivim ili na drugi način nepoželjnim. Isti uključuje, ali nije ograničen na sadržaj kojim se krše autorska prava ili duga prava intelektualnog vlasništva bilo koje osobe ili tvrtke, sadržaj koji vrijeđa bilo koju osobu, rasu, religiju ili vjersku grupu i ako je pornografske naravi.
Cijene svih proizvoda istaknutih na Internet trgovini izražene su pojedinačno za svaki proizvod u valuti Prodavatelja – kuni te s pripadajućim PDV-om. U navedene cijene nije uključen trošak usluge dostave predmetnih proizvoda na naznačenu adresu Kupca. U trenutku narudžbe i/ili plaćanja isključivo vrijede cijene na temelju kojih je sklopljen Kupoprodajni Ugovor dok se iste u svim drugim trenutcima mogu promijeniti,a bez prethodne najave.

UVJETI PLAĆANJA
Plaćanje proizvoda i troškova dostave na Internet trgovini,a nakon zaključene narudžbe moguće je učiniti putem jednog od dolje navedenih načina na žiro račun Addiko banke (IBAN: HR04 2500 0091 1015 0317 9 ). Cijene proizvoda za sve navedene načine plaćanja su iste. Troškovi nastali različitim načinima plaćanja, naknade za prijenos sredstava između banaka i proviziju kartičara, snosi Kupac u cijelosti. Plaćanje čekovima nije moguće.
1. U slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, Prodavatelj će pristupiti isporuci robe po navedenim rokovima koji teku od potvrde narudžbe,,a Kupac je dužan izvršiti uplatu prilikom preuzimanja naručene robe. To znači da se proizvod ne plaća pri naručivanju, već prilikom direktnog preuzimanja pošiljke u poštanskom uredu ili prilikom preuzimanja od dostavljača.
2. Jednokratno plaćanje općom uplatnicom ili Internet bankarstvom moguće je ostvariti u svim poslovnicama banaka, FINA-e, uredima Hrvatske pošte ili neko drugo mjesto koje omogućuje plaćanje te podrazumijeva gotovinsku uplatu na žiro račun Prodavatelja. Nakon potvrde narudžbe, Kupac na upisani e-mail zaprima detalje o narudžbi sa svim podacima koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje za naručene proizvode. Uplatu po primljenoj ponudi potrebno je izvršiti u roku od 5 radnih dana s točno ispunjenim podacima za uplatu. Ako na upisani e-mail Kupcu nije stigao e-mail sa svim podacima za uplatu isti mora provjeriti neželjenu poštu. Ako se e-mail sa svim podacima za uplatu ne nalazi u neželjenoj pošti, Kupac može kontaktirati Prodavatelja na mail info@slikusvoju.com .Nakon što se uplata evidentira na računu Prodavatelja, kupljeni se proizvodi isporučuju sukladno uvjetima dostave.
3. Jednokratno plaćanje ili plaćanje na rate putem kartičnog plaćanja moguće je ostvariti putem bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Kupac putem PayWay sučelja upisuje svoje podatke o kartici kako bi se moglo izvršiti plaćanje za naručene proizvode. Nakon što se uplata evidentira na računu Prodavatelja, kupljeni se proizvodi isporučuju sukladno uvjetima dostave. Kartično plaćanje omogućuje plaćanje sljedećim načinima i karticama:
Jednokratno plaćanja: MasterCard, Visa i Maestro, Diners
Plaćanje na rate bez naknade i kamata: Diners

 

 

Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od Prodavatelja u trajanju od jednog do tri radna dana. Postupak naplate može onemogućiti pogreška prilikom upisivanja podataka, stoga Kupac mora pažljivo i točno popuniti tražena polja. Ako je prilikom plaćanja prekoračen kreditni limit ili je kartici istekao rok valjanosti, naplata će također biti onemogućena. U navedenim slučajevima Kupac može riješiti problem tako da se obrati svojoj banci koja je izdala karticu.

Sva plaćanja izvršit će se u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica.
Pri plaćanju na Internet trgovini Prodavatelja Kupac koristi HT Pay Way. HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

3dsecure upute za sigurnu internetsku trgovinu je moguće pronaći na linku u nastavku.
https://www.erstecardclub.hr/hr/pogodnosti/visa-mastercard-pogodnosti/sigurna-i-brza-kupnja-na-internetu-zahvaljujuci-3d-standardu-mastercard-securecode

 

 

UVJETI DOSTAVE
Prodavatelj putem svoje Internet trgovine omogućuje kupnju proizvoda i dostavu istih na području Republike Hrvatske. Dostava za područje Republike Hrvatske iznosi €6 (45.21 kn). Kupac prije samog zaključenja narudžbe može odabrati želi li da mu se odabrani proizvodi pošalju na njegovu upisanu adresu ili će iste preuzeti u prostoru Prodavatelja na adresi Mala Švarča 185, 47000 Karlovac. Ako se Kupac odluči za preuzimanje proizvoda u prostoru Prodavatelja, iste može preuzeti nakon što ga Prodavatelj obavijesti da su proizvodi spremni za preuzimanje,a u sklopu radnog vremena Prodavatelja od 8-16 sati te se u tom slučaju trošak dostave ne plaća. Prodavatelj dostavu vrši putem angažirane dostavne službe GLS.
Rok isporuke naručenih proizvoda je unutar 7-14 radnih dana, i to unutar radnog vremena Prodavatelja, tj. između 8 i 16 sati, odnosno unutar radnog vremena GLS dostavne službe. Dostava na otoke može potrajati i do 14 dana, ovisno o voznom redu plovidbe. U sklopu roka za isporuku ne računa se: 1) Dan na koji je primljena narudžba od strane Kupca, 2) Vrijeme kašnjenja isporuke zbog netočne ili nepotpuno ispunjene adrese Kupca, 3) Neradni dani ako isti predstavljaju početak ili kraj roka te 4) Vrijeme kašnjenja isporuke zbog uključivanja više sile ili nekih drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv ili na iste nije mogao utjecati. Početak roka isporuke je u trenutku kada Prodavatelj zaprimi uplatu od Kupca na svoj račun ili od trenutka kada se odobri autorizacija kreditne kartice Kupca. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti Kupcu isporučiti kupljeni proizvod u navedenom roku, isti će o tome obavijestiti Kupca kako bi predložio novi termin isporuke zbog čega u tom slučaju Kupac ima pravo i na raskid ugovora. Ako proizvodi neće biti isporučeni u navedenom periodu, Kupac je dužan isto prijaviti Prodavatelju na e-mail info@slikusvoju.com kako bi Prodavatelj mogao poduzeti sve potrebne mjere. U slučaju da dostavna služba nije u mogućnosti uredno dostaviti proizvod na navedenu adresu Kupca,a koja je zbog nepažnje krivo unesena prilikom registracije, Kupac sam snosi troškove ponovne dostave na novu adresu.
Prodavatelj naručene proizvode slaže i pakira tako da se ne mogu oštetiti u uobičajenom transportu i dostavi. Nakon što preuzme dostavljene proizvode Kupac je dužan pregledati pošiljku kako bi ustvrdio postoje li vidljiva oštećenja na pošiljci i/ili na samim kupljenim proizvodima. Ako Kupac ustvrdi da pošiljka ima vanjsko oštećenje i/ili oštećenje na samim proizvoda iste treba odmah reklamirati dostavnom radniku te odbiti preuzeti isporučene proizvode čime se isti šalju povratno Prodavatelju uz naznaku da pošiljka sadrži nedostatak. Kupac je također dužan usporediti istovjetnost dostavljenih proizvoda s izdanim računom kako bi bio uvjeren da u sklopu pošiljke nešto ne nedostaje ili da su isporučeni proizvode koje Kupac nije kupio. Ako se provjerom ispostavi suprotno, kupac je pošiljku dužan odmah reklamirati dostavnom radniku jer Prodavatelj neće uvažiti naknadne reklamacije.
Kupac je jedina odgovorna osoba koja prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda ima pravo provjere ispravnosti naručenih proizvoda i to pred dostavnim radnikom. Uz dostavljene proizvode, Kupac će dobiti račun i potvrdu da je pošiljku preuzeo, te je istu obvezan potpisati u slučaju da ne postoji razlog reklamacije. U trenutku potpisivanja potvrde o primitku, Kupac je dao svoju suglasnost da nema prigovora na isporučene proizvode čime se podrazumijeva da je robu pregledao te da na istoj nije pronašao nikakva oštećenja, da isti izgledom i količinom odgovaraju proizvodima s računa. Dostava naručenih proizvoda vrši se isključivo do ulaza u stambeni objekt dok svako nošenje navedene robe na više katove, ako se radi o stambenoj zgradi, ovise isključivo o dobroj volji dostavnog radnika. Ako Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog i opravdanog razloga, Prodavatelj ima pravo po kojem će od istog tražiti naknadnu troškova manipulacije i transporta do naznačenog mjesta dostave.
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Svoj prigovor Kupac sukladno Zakonu o zaštiti potrošača može uputiti Prodavatelju na nekoliko načina: 1) Putem pošte na adresu Mala Švarča 185, 47000 Karlovac, 2) Telefaksom na broj 047/715-523, 3) Na e-mail Prodavatelja info@slikusvoju.com ili 4) Predajom pisanog prigovora u poslovnom prostoru Prodavatelja na navedenoj adresi. Ako se prigovor podnosi u poslovnom prostoru Prodavatelja, isti je dužan istog trenutka pisanim putem ovjeriti primitak prigovora. U sklopu pisanog prigovora Kupac mora navesti svoje točne i valjane podatke kako bi Prodavatelj mogao potvrditi primitak prigovora te na njega zatim i odgovoriti. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pismenom obliku,a najkasnije u roku od 15 dana od primitka istog.
D-color d.o.o. ne odgovara za moguća odstupanja u boji isporučenog proizvoda s obzirom na postavke monitora na računalu i zaslona na mobitelu Kupca što dovodi do možebitnih razlika u boji proizvoda koje Kupac vidi na svom zaslonu, razlike u percipiranju proizvoda u prostoru Kupca i dr. D-color d.o.o. ne odgovara niti za slike učitane od strane klijenata niti na njihovu izvornost i porijeklo čime klijent preuzima odgovornosta za kršenje autorskih prava.
UVJETI PRAVA ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT SREDSTAVA
Prema ”Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija”, Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Kupoprodajni Ugovor u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda,a bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi,,a koja nije prijevoznik, dostavljena i predana pošiljka koja je predmet ugovora. Ako je Kupac u sklopu jedne narudžbe naručio više komada robe,a koji su trebali biti isporučeni odvojeno, odnosno ako se naručeni proizvodi dostavljaju u više pošiljki, rok počinje teći od dana kada je Kupcu dostavljen zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Da bi Kupac ostvario navedeno pravo, isti mora o svojoj odluci obavijestiti Prodavatelja,a prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom u obliku Obrasca o jednostranom raskidu ugovora koji se može preuzeti ovdje ili u obliku bilo koje druge izjave u kojoj se izražava volja za raskid ugovora,a koja također sadržava sve informacije navedene u obrascu. Nedvosmislena izjava se može dostaviti na sljedeće načine: 1) Pisanim putem osobno ili dostavom na adresu Mala Švarča 185, 47000 Karlovac, 2) Telefaxom na broj 047/715-523 ili e-mailom na info@slikusvoju.com. Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji Kupac može preuzeti ovdje u PDF formatu te se isti može isprintati i ispuniti te skenirati ili poslikati i poslati ili dostaviti Prodavatelju na gore navedene načine. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku obavijesti o raskidu ugovora i to bez odgađanja e-mailom. U slučaju obostranog raskida ugovora, Kupac i Prodavatelj su oboje dužni vratiti ono što su primili na temelju sklopljenog ugovora.
Kupac je dužan vratiti primljenu robu bez odgađanja,a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da se navedeni ugovor raskine. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu na vrijeme ako prije navedenog isteka roka pošalje primljenu robu putem dostavne službe ili istu preda osobno Prodavatelju na adresu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultiralo njezinim rukovanjem što ne uključuje ono rukovanje koje je bilo potrebno kako bi se utvrdilo jesu li isporučeni proizvodi istovjetni onim naručenim. Troškove vraćanja robe, u slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora, snosi Kupac dok isti snosi i troškove vraćanja u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu naručeni proizvodi zbog svoje prirode ne mogu biti vraćeni na uobičajeni način poštom. Ako se proizvod vrati Prodavatelju neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije koji su sačinjavali dio pošiljke te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 14 dana, smatrat će s da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata pošiljke te u tom slučaju Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Kupac sukladno odredbi čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: 1) Ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio,a čije je ispunjenje započelo uz izričiti prethodni pristanak Kupca te uz potvrdu istoga da je upoznat s činjenicom gubljenja prava na jednostrani raskid ugovora ako isti bude u potpunosti ispunjen, 2) Predmet ugovora proizvod koji je izrađen po posebnoj specifikaciji i navodu kupca, odnosno koji je jasno prilagođena njegovim preferencijama (u navedeno spadaju kategorije Izradi sam, Canvas/Umjetničko platno/Personalizirana slika, Sretne ploče, Foto tapete/Foto tapete po narudžbi, Naljepnice/Personalizirana naljepnica i Okvir za slikanje – Modularni), 3) Predmet ugovorni proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koja su izvan utjecaja Prodavatelja,,a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca da jednostrano raskine navedeni ugovor i 4) Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja kako bi isti obavio hitne popravke ili dodatne poslove održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz navedene tražene usluge od Kupca, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neke druge proizvode osim onih koji su bili nužni za obavljanje hitnih popravaka ili dodatnih poslova održavanja.
Prodavatelj mora bez odgađanja,,a najkasnije u roku od 14 navedenih dana od dana kada je zaprimio obavijest od odluci Kupca o raskidu ugovora, vratiti sve što je Kupac platio na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog iznosa tek nakon što mu se vrati dostavljena roba, odnosno, nakon što Kupac dostavi vidljivi dokaz da je pošiljku poslao natrag Prodavatelju te ako ga oko navedenog obavijesti prije nego što Prodavatelj primi pošiljku. Prodavatelj nije obvezan izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora o vrsti dostave koja je različita od one koju Prodavatelj nudi u sklopu svoje usluge. Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio i Kupac prilikom plaćanja za naručeno osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja u čijem slučaju Kupac nije obvezan platiti nikakve dodatne troškove,a koji su vezani uz takav način povrata.
ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnos između Prodavatelja i Kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima za materijalne nedostatke stvari. Kupac je dužan primljene proizvode pregledati na uobičajeni način te o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od 8 dana,,a u slučaju trgovačkog društva, bez odgađanja inače isti gube prava koja im po toj osnovi pripadaju. U slučaju kad Kupac preuzima proizvode u prostoru Prodavatelja, isti je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Prodavatelj sukladno Zakonu o obveznim odnosima odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje su isti imali u trenutku prelaza rizika na Kupca, bez obzira je li to bilo poznato Kupcu ili ne. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koji se pojave nakon što rizik pređe na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije samog prelaska,a pod čime se podrazumijeva da je nedostatak koji se pojavio u roku od 6 mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza istog, osim u slučaju da Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili navedenih nedostataka. Prodavatelj također odgovara za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da proizvod nema nikakve nedostatke ili da proizvodi imaju određene odlike ili svojstva.
Materijalni nedostatak postoji: 1) Ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu,a za koju ju je Kupac nabavljao i koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 2) Ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene ili propisane, 3) Kad je Prodavatelj prodao i isporučio proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su navedeni prikazani samo radi obavijesti, 4) Ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste,a koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja o svojstvima proizvoda i 5) Ako je nepravilna montaža Kupca posljedica nedostatka u uputama za montažu.
Kad Kupac pravodobno i uredno obavijesti Prodavatelja o nedostatku kojeg proizvod ima, isti može po svom izboru: 1) Zahtijevati od Prodavatelja da ukloni nedostatak, 2) Zahtijevati od Prodavatelja da mu preda istu tu stvar ali bez nedostataka, 3) Zahtijevati od Prodavatelja sniženje cijene za navedeni proizvod i 4) Izjaviti da raskida ugovor s Prodavateljem.
Prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak koji je neznatan. Prodavatelj ne odgovara niti za nedostatke koji su posljedica očekivanja Kupaca o postojanju određenih svojstava stvari,a koje je isti očekivao na temelju izjava proizvođača Prodavatelja za koje Prodavatelj nije znao niti je morao znati, ako su iste bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke,a koji su u trenutku sklapanja Kupoprodajnog ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA
Od 15.02.2016. regulativom Europske unije na cijelom njenom području sporove vezane uz Internet kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj Kupac može pristupiti ovdje. Ako Kupac naiđe na problem tijekom Internet kupnje unutar Europske Unije (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i dr.) svoj prigovor Kupac može podnijeti također na gore navednom linku. Istu platformu mogu koristiti i Kupci i Prodavatelji,,a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika Europske unije.
IZJAVA O PRIVATNOSTI
Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu korištenja Internet trgovine D-colora, u nastavku Internet trgovine Prodavatelja, od strane Korisnika i Kupca, u nastavku objedinjeno Korisnik. Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja navedene Internet trgovine. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja dobiva sve potrebne informacije o ponudi proizvoda Prodavatelja te na temelju njih donosi odluku o kupnji proizvoda, na način kako je uređeno Općim uvjetima poslovanja. Kupac, u nastavku Korisnik, je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja,a nakon pregleda ponude proizvoda Prodavatelja donosi odluku o kupnji proizvoda, na način kako je uređeno Općim uvjetima poslovanja.
Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu Korisnika, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Identitet fizičke osobe smatra se utvrđenim, kad se fizička osoba Korisnik može identificirati izravno ili neizravno, posebno putem podataka kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (pr. kolačić) ili jedna ili više posebnih značajki, koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihički, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe. Obrada podataka je svaki proces koji se provodi s ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili svaki takav proces koji je povezan s osobnim podacima. Pojam je vrlo opsežan i uključuje gotovo svako postupanje s podacima.
VODITELJ OBRADE PODATAKA
D-COLOR d.o.o., Mala Švarča 185, 47000 Karlovac, u nastavku Prodavatelj, je voditelj obrade osobnih podataka Korisnika. Isti se kao pružatelj usluge Internet trgovine pridržava važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika,,a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Prodavatelj se obvezuje u svakom trenutku pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika, tako da prikuplja samo one podatke koji su nužni da bi Prodavatelj mogao ispuniti svoje obveze. Svi prikupljeni podaci od strane Prodavatelja se strogo čuvaju i dostupni su samo onim djelatnicima kojima su isti nužni za obavljanje posla. Poštivanje navedenih načela obveza je i Prodavatelja i poslovnih partnera Prodavatelja. Ovim dokumentom opisano je kako isti obrađuje osobne podatke svojih Korisnika.
Korisnici Internet trgovine Prodavatelja upućuju se da pročitaju sve navedeno u sklopu Izjave o privatnosti kako bi lakše mogli razumjeti koje podatke Prodavatelj prikuplja i obrađuje putem svoje Internet trgovine, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su njihova prava vezana za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te njihovo pravo na prigovor. Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja vezano uz osobne podatke, može poslati e-mail na info@slikusvoju.com. Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti korištenjem Internet trgovine Prodavatelja od strane Korisnika isti potvrđuje da je pročitao, razumio te da se slaže s obradom osobnih podataka kako je utvrđeno u ovoj Izjavi.
IZMJENA IZJAVE O PRIVATNOSTI
Ovu Izjavu o privatnosti, Prodavatelj može izmijeniti u bilo kojem trenutku tako da na svojoj Internet trgovini objavi izmijenjen tekst Izjave o privatnosti te sukladno tome, Prodavatelj poziva Korisnike da povremeno pregledaju Izjavu u slučaju da dođe do spomenutih izmjena. Ako se Korisnik ne slaže s Izjavom o privatnosti, Prodavatelj mu upućuje da napusti te ne pristupa i ne koristi Internet trgovinu. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon što se objavi na Internet trgovini Prodavatelja. Nastavak upotrebe Internet trgovine Prodavatelja od strane Korisnika,a nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da ju Korisnik potvrđuju te prihvaća izmjene.
VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU
Korisnik može posjetiti Internet trgovinu Prodavatelja bez da otkrije svoje osobne podatke čime se oni tretiraju kao anonimni. Anonimni podatak se odnosi na podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom Korisnikom te se iz tog razloga isti ne mogu niti neće prikupljati. Davanje osobnih podataka isključivo je odluka Korisnika koje isti dobrovoljno upiše pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, obrazac za kontaktiranje dizajnera, obrazac za kupovinu) čime daje privolu za prikupljanje i korištenje osobnih podataka od strane Prodavatelja. Svi osobni podaci Prodavatelja koristit će se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno za onu za koju je dana privola.
Ako navedeni ne pruže ili ne žele pružiti tražene osobne informacije za određenu aktivnost koja iste zahtijeva, Korisniku neće biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. Obrada osobnih podataka unešenih od strane Korisnika je zakonita jer se na zahtjev istog poduzimaju radnje radi realizacije namjene koje isti ima,a vezano uz akciju putem Internet trgovine Prodavatelja,a prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja i Izjave o sigurnosti Prodavatelja.
Osobni podaci Korisnika koji se prikupljaju od strane Prodavatelja odnose se na sljedeće podatke: 1) Podaci o Korisniku ili tvrtki Korisnika (pr. ime i prezime, adresa, OIB ), 2) Podaci o kontaktima Korisnika (br. broj telefona, e-mail), 3) Podaci o sadržaju Korisnika (pr. unos teksta i fotografije) i 4) Podaci o korištenju Internet trgovine Prodavatelja (pr. posjećenost Internet trgovine Prodavatelja, vrijeme pristupa istoj, interes za određeni sadržaj). Isti se odnose na sve podatke koji su potrebni u procesu naručivanja proizvoda putem Internet trgovine Prodavatelja kao i one koji su potrebni kako bi se odgovorilo na Korisnikov upit i/ili zahtjev.
Informacije koje se automatski prikupljaju odnose se na informacije u log datotekama poslužitelja kao što su IP adresa, vrsta korištenog Internet preglednika, stranice za preusmjeravanje/izlazak te vrsta operativnog sustava putem kojeg se pristupa navedenoj Internet trgovini. Navedene informacije Prodavatelj koristi kako bi upravljao svojom Internet trgovinom i njenim tehničkim rješenjima, kako bi razumio kako se Korisnik kreće kroz navedenu Internet trgovinu u svrhu poboljšavanja Korisničkog iskustva te isti nisu vezani uz bilo kakve osobne podatke pomoću kojih je moguća identifikacija pojedinaca.
OBRADA OSOBNIH PODATAKA U PROCESU PLAĆANJA KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA
Prodavatelj u trenutku plaćanja na njegovoj Internet trgovini, kao uvjet plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Korisnika za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 SKY, 10000 Zagreb, pružatelja usluge procesiranja i naplate kreditnih ili debitnih kartica, ugovornog partnera Prodavatelja i Izvršitelja obrade osobnih podataka veznih za svrhu procesiranja i naplate kartica. U tu svrhu osobni podaci Korisnika kao i podaci s njegove kartice privremeno pohranjeni kod Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 SKY, 10000 Zagreb koji te podatke pohranjuju u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Korisnik samostalno aktivira proces procesiranja i naplate kartice potvrdom odnosno klikom na link kojim se potvrđuje narudžba.
Prodavatelj ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti ne obrađuje osobne podatke koji su uneseni u svrhu procesiranja i naplate kartica te također obavještava Kupca,a vezano uz navedenu privolu na link kojim se potvrđuje narudžba da Hrvatski Telekom d.d. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s debitne i/ili kreditne kartice Korisnika. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Korisnik i dalje unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Prodavatelj stoga upozorava Korisnike da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama kako isti ne bi bili zloupotrebljeni.
VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE NE PRIKUPLJAJU I NE OBRAĐUJU
Prodavatelj putem svoje Internet trgovine ne prikuplja podatke o djeci te ako se isti uvjeri da su mu takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, navedene će ukloniti bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internet trgovinu Prodavatelja niti je bilo koji dio Internet trgovine Prodavatelja dizajniran i/ili prilagođen kako bi privukao bilo koga mlađeg od 16 godina.
SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA
Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca putem svoje Internet trgovine u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju njegovoj Internet trgovini, radi realizacije ugovora o kupnji robe kao i eventualnih pravnih postupaka vezanih uz navedeno, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, istraživanja tržišta, poboljšanja efikasnosti i kvalitete usluga Prodavatelja. Prodavatelj dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjeđivao svoje procese,a sve u interesu Kupaca, kako bi ponuda istima bila što personaliziranija te kako bi ponuda proizvoda bila što više prilagođenija njihovim navikama i potrebama.
DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA KUPACA I KORISNIKA S OSTALIM PRIMATELJIMA
Dijeljenje navedenih podataka odvija se isključivo na temelju Zakonskog dopuštenja, na temelju privole Korisnika i Zakonske obveze.Prodavatelj neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u situacijama kada to pozitivni propisi zahtijevaju te u sljedećim navedenim slučajevima. Prodavatelj će kada to zahtijeva realizacija kupoprodajnog ugovora proizvoda po narudžbi Korisnika podijeliti osobne podatke Korisnika s: 1) Pružateljima usluge dostave proizvoda s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku pošiljke i e-mail pošte. Pružatelj usluge dostave može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke pošiljke prilikom osobnog preuzimanja robe,,a sve u svrhu realizacije usluge isporuke pošiljke i evidencije o tome tko je istu preuzeo. Ako Korisnik odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen. 2) Bankama (kartičnim kućama) u slučaju reklamacije ili ispravka transakcije.
PRUŽANJE INFORMACIJA GOOGLE INC.
Na Internet trgovini Prodavatelja Google prikuplja informacije putem upotrebe usluge Google Analytics od strane Prodavatelja. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Korisnik može saznati više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu i to pregledom stranice Googleovih pravila o privatnosti. Korisnik se može isključiti iz Google Analyticsa tako da instalira sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
PRAVA KORISNIKA OSOBNIH PODATAKA
Korisnik Internet trgovine Prodavatelja u svakom trenutku ima sljedeća prava: 1) Pravo pristupa svojim osobnim podacima te uvida u te podatke, 2) Pravo na informiranost o obradi osobnih podataka od strane Prodavatelja, 3) Pravo na prenosivost osobnih podataka, 4) Pravo na povlačenje privole koja je dana od strane Korisnika, 5) Pravo na podnošenje prigovora Prodavatelju, 6) Pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako isti nisu potpuni ili točni i 7) Pravo na brisanje osobnih podataka u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora. Sve navedeno Korisnik može zatražiti izravno od Prodavatelja Internet trgovine i to putem maila info@slikusvoju.com
PRAVO NA PRIGOVOR
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka Korisnik smatra da ima osnove za prigovor, isti se mora javiti na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@slikusvoju.com ali naravno da isti imaju pravo i na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.
SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Prodavatelja odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Prodavatelj uzima ozbiljno i poduzima razumne i razne zaštitne opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Prodavatelj provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Prodavatelja te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Prodavatelj se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU,a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.
RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA
Prodavatelj čuva sve osobne podatke Korisnika sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. Vremenski period tokom kojeg se čuvaju podaci je određen na vrijeme potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.
POLITIKA KORIŠTENJA I POHRANJIVANJA „KOLAČIĆA“ (COOKIES)
Internet trgovina Prodavatelja na domeni slikusvoju.com koristi kolačiće. Kolačići (engl. Cookies) predstavljaju podatke male veličine koje se pohranjuju na uređajima koji Korisniku omogućuju pristup i upotrebu sadržaja Internet trgovine – na računalu, mobitelu ili tabletu. Isti Internet trgovini omogućuju da identificira uređaj Korisnika prilikom sljedećeg korištenja na temelju njegovih akcija iz prethodnih posjeta i korištenja Internet trgovine,a u svrhu konstantnog poboljšavanja budućeg korisničkog iskustva pregledavanja. Osim navedenog, korištenje kolačića služi za praćenje funkcionalnost svih značajki Internet trgovine te se isti koriste u analitičke, statističke, marketinške i druge svrhe pomoću kojih se omogućuje upoznavanje preferencija Korisnika bez da se identificira osoba Korisnik.
Korištenjem Internet trgovine Korisniku se nudi mogućnost prihvaćanja ili odbijanja korištenja kolačića koje Korisnik može obrisati u svakom trenutku te ujedno putem željenog preglednika zabraniti pohranu istih. Ovisno o internet pregledniku putem kojeg Korisnik pristupa Internet trgovini (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer ili neki drugi) isti može odlučiti koje kolačiće će prihvatiti,a koje će blokirati i to u sklopu postavki odabranog Internet pretraživača. Ako Korisnik odbije prihvatiti korištenje kolačića i/ili određene vrste kolačića, određene mogućnosti korištenja Internet trgovine Prodavatelja neće biti dostupne u predviđenom rasponu. Spremanje osobnih informacija o Korisniku omogućuje isključivo Korisnik te isti samostalno donosi odluku hoće li i u kojoj mjeri omogućiti pristup informacijama ili datotekama na uređaju na kojem se kolačići spremaju.
Kolačići koji se koriste u navedene svrhe mogu se podijeliti na: 1) Kolačiće od prve strane koji mogu biti privremeni i trajni te 2) Kolačiće od treće strane. Kolačići koji se dostavljaju na uređaj mogu biti kolačići od prve ili treće strane. Kolačići od prve strane predstavljaju privremene ili stalne kolačiće koji se pohranjuju s već posjećenih web stranica čime se omogućava spremanje podataka koji će se koristiti prilikom sljedećeg posjeta. Privremeni kolačići predstavljaju vrstu kolačića koji se nakon pohrane na korišteni uređaj,a zatvaranjem željenog preglednika automatski brišu. Isti imaju ograničen raspon prikupljanja podataka,a obično se oni odnose na sadržaj „Košarice“ u Internet trgovini Prodavatelja. Trajni kolačići predstavljaju vrstu kolačića koji imaju svoj rok trajnosti te obično nakon zatvaranja željenog preglednika ostaju pohranjeni u istom. Kolačići od treće strane predstavljaju kolačiće koji se spremaju od strane ostalih servisa koji nisu u nadležnosti Prodavatelja Internet trgovine (poput Google Analitycs-a, AdWords-a te društvenih mreža poput Facebooka ili Instagrama). Navedeni najčešće služe za praćenje aktivnosti i ponašanja Korisnika i marketinške i promotivne svrhe.